Erityisryhmät digituki
Valtakunnallinen digitukilogo

Digitukea erityisryhmille


Millaisia ryhmiä kuuluu erityisryhmiin?

Erityisryhmiin lukeutuvat muun muassa ihmiset, joilla on autoimmuunisairauksia, aistivammaisuuksia (kuulo- ja näkövammaisuus), kehitysvammaisuutta, kroonista kipua, liikuntavammaisuutta, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä sotavammaisuutta.

Millaisia arjen haasteita erityisryhmillä voi olla?

Erityisryhmäläiset voivat kokea arjen haasteita muun muassa esteettömyydessä, saavutettavuudessa, osallistamisessa, työllistymisessä sekä opiskelussa.

Monet näistä haasteista näkyvät myös digihaasteina, sillä esimerkiksi saavutettavuudessa on vielä paljon työtä.

Erityisryhmien digimahdollisuuksia

  • tekstitetyt videot

  • erilaiset saavutettavuustoimet

  • äänikirjat ynnä muut luetut ohjeet, tekstit jne.

  • erilaisille ryhmille kohdennetut ja tehdyt laitteet

  • ruudunlukuohjelmat

  • pistenäyttö

  • puhesyntetisaattori

Ajankohtaista erityisryhmille


Logo digituki Kymenlaakso
Projektipäällikkö (digituki -hanke)
Katariina Terävä
gsm. +358 44 554 9874
Logo Digitukiverkosto

Sosiaalinen media

Copyright Kymenlaakson liitto 2021. Oikeudet muutoksiin pidetään.