Ryhmäkuva

Tietosuojaseloste

Palautelomakkeen, rekisteröityneiden käyttäjien ja sähköpostitse annetun palautteen tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12 ja 13 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Kymenlaakson liitto, Digituki-hanke
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puhelin: 045 126 1619
Y-tunnus 0206714-5

2. Henkilörekisteriasioiden yhdyshenkilö/Tietosuojakoordinaattori

Hallintopäällikkö Harri Turkulainen
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puhelin: 045 126 1619
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään palautteiden ja yhteydenottojen käsittelyyn. Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohtaan e sekä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 10 §:ään.
Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivuston palaute- ja ilmoituslomakkeen tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta saavutettavuuden valvonnan yksikölle. Lomakkeella kysytään palautteen lähettäjän yhteystiedot, mutta viestin voi lähettää myös ilman yhteystietojen antamista. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
Asiakkaan antamia henkilötietoja käsitellään, jotta asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä ja vastata häneen antamaan palautteeseen. Asiakkaan antamia henkilötietoja ei käsitellä muuhun tarkoitukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Palautteen antajan tai ilmoituksen tekijän yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti ja puhelinnumero. saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivustolla palautetta voi antaa myös ilman yhteystietojen jättämistä.

5. Henkilötietojen lähde

Rekisteri muodostuu
Toimielin- ja työryhmätyöskentelyyn, tapahtumaan ja seminaariin osallistuvien sekä uutiskirjeen saamisen yksilöimisen, tunnistamisen ja kokouksen/tapahtuman järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot, kuten:

  • nimi
  • yhteystiedot: osoite, kotikunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • ammatti, työpaikka;
  • muut ao. rekisteriselosteissa tarkemmin yksilöidyt tiedot.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsittelevät ne Kymenlaakson liiton Digituki-hankkeen työntekijät, viranhaltijat tai luottamushenkilöt, joille palaute on osoitettu.
Henkilötietoja ei luovuteta Kymenlaakson liiton Digituki-hankkeen ulkopuolelle. Saavutettavuusvaatimukset.fi-verkkosivuston tekninen palveluntarjoaja käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä ja sopimuksen perusteella.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään aluehallintovirastoissa ainoastaan niin kauan, kun se on tehtävän kannalta tarpeellista ja sen mukaan, mitä säilyttämisajoista on erikseen määrätty arkistolaissa (831/1994),Avautuu uuteen ikkunaan arkistolaitoksen määräyksissä ja aluehallintovirastojen arkistonmuodostussuunnitelmassa.
Saavutettavuusvaatimukset.fi-sivuston tietokantaan tallentuneet palautelomakkeella lähetetyt tiedot poistuvat automaattisesti kahden viikon jälkeen palautteen lähettämisestä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen

Kymenlaakson liitto
Hovioikeudenkatu 6
45100 Kouvola

Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero.
Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.
Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).

Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Jaa tämä artikkeli

Logo digituki Kymenlaakso
Projektipäällikkö (digituki -hanke)
Katariina Terävä
gsm. +358 44 554 9874
Logo Digitukiverkosto

Sosiaalinen media

Copyright Kymenlaakson liitto 2021. Oikeudet muutoksiin pidetään.